Emballage som omslag och svep

Förpackningsmodeller som är smidiga att resa och montera. Som omslag och svep lämpliga för platta produkter som kataloger, böcker, pärmar mm.

Emballage som omslag och svep med olika grad av mötande eller överlappande flikar samt stötskyddande balkar. Ofta i mini-, fin- eller grov well. Erfordrar i vissa fall ej stansverktyg.
Materialsnåla konstruktioner som kan förses med inredningar, fönsterhål och självlåsande flikar som gör tejpning överflödigt.

TILLBAKA TILL VAL AV MODELL

 

d_forpackningar_kartonger_tryckfolket_prbox_480pxl_SHOWOFF_3681d_forpackningar_kartonger_tryckfolket_prbox_480pxl_SHOWOFF_3680

Rad 1 – Show Off, katalogomslag tillverkat i kascherad miniwell


d_forpackningar_kartonger_tryckfolket_prbox_480pxl_EUROFLORIST_3684                       malmotime.se

Rad 2 Euroflorist, katalogomslag tillverkat i kascherad finwell – Siemens, konvolut tillverkat i kraftkartong 340 g


malmotime.se                         malmotime.se

 

Rad 3 Piteå kommun, konvolut tillverkat i kraftkartong 400 g


malmotime.se                      d_forpackningar_kartonger_tryckfolket_prbox_MULTI_COPY_480px_4470

Rad 4 TT-Line, omslag 0401 tillverkat i kascherad miniwell  – Multi Copy, konvolut/mapp tillverkat i kraftkartong 340 g


KRT_53_forpackningar_kartonger_tryckfolket_prbox_postemballage_Sockerbolaget                         h_forpackningar_kartonger_tryckfolket_prbox_SIMS_480px_4424

Rad 5 Sockerbolaget, svep med balkar tillverkat i finwell – Sims, svep 0401 tillverkat i finwell

TILLBAKA TILL VAL AV MODELL


Våra vanligaste kartongmaterial:

Billerud-Korsnäs White

Vit oliksidig falskartong med mycket bra styvhet och suverän rivstyrka. Framsidan är bestruken, baksidan lättbestruken. Den högbestrukna framsidan ger optimal bildåtergivning och den unika rivstyrkan ger goda bigningsegenskaper. Särskilt lämpad för krävande stansning, prägling, foliering och laminering.
Tillgänglig i följande ytvikter: 290 g, 315 g, 340 g, 370 g samt 400 g. Tillverkad av Billerud-Korsnäs, Sverige.


Billerud-Korsnäs Light / Billerud-Korsnäs Carry

Kraftkartong med mycket bra styvhet och suverän rivstyrka. Framsidan är bestruken och glättad medan baksidan är oblekt och brun. Kartongen är utmärkt som förpackningskartong, men också till skyltar och mappar med mera som kräver hög styvhet, styrka och goda stansningsegenskaper. Tillgänglig i följande ytvikter: 270 g, 290 g, 330 g, 350 g, 370 g, 400 g, 425 g samt 480g. Tillverkad av Billerud-Korsnäs, Sverige.


Invercote Creato

Liksidigt högbestruken homogenkartong (Solid Bleached Sulphate) med silkesmatt ytfinish. Kartongens mycket släta ytfinish och glans ger optimal bildåtergivning. Den unika uppbyggnaden i tre skikt av långfibrig blekt sulfatmassa ger Invercote överlägsna styrkeegenskaper. Perfekt för förpackningar, omslag, mappar, etc. med dubbelsidigt tryck där du vill ha riktig kartongkänsla och extra styrka i bigarna. Invercote är även särskilt lämplig för krävande stansning, prägling, foliering, lackning och laminering. Tillgänglig i följande ytvikter: 280 g, 300 g, 350 g samt 400 g. Tillverkad av Iggesund Paperboard, Sverige.


Invercote G

Homogenkartong (Solid Bleached Sulphate) med trippelbestruken silkesmatt framsida och obestruken baksida. Kartongens mycket släta ytfinish och glans ger optimal bildåtergivning. Den unika uppbyggnaden i tre skikt av långfibrig blekt sulfatmassa ger Invercote överlägsna styrkeegenskaper. Perfekt för förpackningar, omslag, mappar, etc. med dubbelsidigt tryck där du vill ha riktig kartongkänsla och extra styrka i bigarna. Invercote är även särskilt lämplig för krävande stansning, prägling, foliering, lackning och laminering. Tillgänglig i följande ytvikter: 280 g, 300 g, 330 g, 350 g samt 380 g. Tillverkad av Iggesund Paperboard, Sverige.


Carta Integra

Falskartong (Folding Box Board) med dubbelbestruken semimatt framsida och mattbestruken baksida. Den speciella tillverkningsmetoden med blekt aspmassa i mittskiktet ger hög bulk, ljushet, opacitet och styvhet. Carta Integra är en allroundkvalitet med bra styvhet och tryckegenskaper. Tillgänglig i följande ytvikter: 265 g, 285 g, 315 g samt 330 g. Tillverkad av M-real Äänekoski, Finland.


Kraftpak

Kraftpak är en obestruken, naturbrun kraftkartong med mycket hög spräng- och rivstyrka. Tillverkas av 100% oblekt nyfiber. Uppfyller höga krav på hygien och renhet. Kraftpak är godkänd för direktkontakt med livsmedel. Står emot fukt. Utmärkt att trycka på samt att prägla och stansa i. Fullt återvinningsbar. Tillgänglig i följande ytvikter: 259 g, 283 g, 307 g, 332 g, 356 g samt 386 g. Tillverkad av KapStone, USA.


WELLPAPP – vit/vit – brun/brun – vit/brun

Microwell 1,2 mm  –  Miniwell 1,7 mm  –  Finwell 2,8 mm  –  Grovwell 4,0 mm  –  Dubbelwell 7,0 mm