Om oss

EXAKTA – en pålitlig samarbetspartner med sund ekonomi

aaa

Under alla år har det varit viktigt för oss att ha en stabil ekonomi. Detta har inneburit att vi alltid har kunnat ligga i den absoluta framkanten när det gäller maskinpark och annan teknisk utrustning. Parallellt har vi kunnat växa. Exakta Group AB, en av Sveriges större tryckeri- och mediakoncerner, har idag ca 260 anställda och omsätter ca 500 Mkr.

Företaget har Soliditets högsta kreditvärdighet AAA.

Endast aktiebolag kan få AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha funnits i minst 10 år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt.

Vårt organisationsnummer är: 556364-1595


Kvalitetspolicy:

EXAKTA är en av de ledande aktörerna inom vår bransch och skall vara en leverantör och samarbetspartner som infriar kundens krav och förväntningar. Med stort personligt engagemang av samtlig anställd personal och med krav på att ständigt utvecklas strävar vi mot total kvalitet = felfritt. PRINT AND BEYOND är vår devis.

Miljöpolicy:

EXAKTA bedriver ett miljöarbete genom att ständigt förbättra och utveckla processer, produktionsmetoder och produkter som minskar vår miljöpåverkan. Genom att hela tiden arbeta för hög kvalitet med ny teknik och gedigen kunskap strävar vi efter att uppnå våra kvalitetsmål. Vår miljöpolicy uttrycker EXAKTA:s grundläggande värderingar och utgör basen för SS-EN ISO 14001.

Vi skall arbeta för att ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att aktivt formulera miljömål baserade på våra miljöaspekter och genom att effektivisera användandet av resurser och råvaror.

I vårt miljöskyddsarbete skall vi lägga särskild vikt vid att stimulera personalens engagemang inom miljöområdet samt genom att följa relevant miljölagstiftning och andra krav vi berörs av. Vi strävar efter att informera våra kunder i val av material som skall ge produkten så låg miljöbelastning som möjligt.