PLUSTJÄNSTER

Vi hjälper dig med såväl tryck som efterbehandling i form av montering, packning och adressering.
Du får maximal nytta av vår teknik och våra möjligheter!

Plustjänster, eller det vi benämner BEYOND i vår logga, omfattar bl. a. packning, adressering och distribution. Men även en hel del andra smarta tjänster. Se nedan och hör av dig för en diskussion.

Distribution
Våra distributionstjänster är en del av vårt helhetskoncept och hjälper dig till en kostnadseffektiv hantering. Oavsett om det gäller 500 DR-utskick inom landet eller en pall som ska till Japan kan du med varm hand överlåta hanteringen åt oss. Allt från adressering och packning till dokumenthantering och den fysiska transporten.

Kuvertering, adressering, inplastning
Låt oss hjälpa dig hela vägen till dina kunder. Genom att kuvertera, plasta in och adressera ditt utskick eller budskap gör vi det enkelt för dig att slutföra uppdrag hela vägen fram till brevlådan.

Kampanjpackning
Låt oss hjälpa dig att packa och distribuera ditt marknadsmaterial. Det innebär att du och dina kollegor kan ägna er åt kärnverksamheten istället för att hantera reklammaterial. Vi producerar, lagerhåller, packar och förser säljkåren, återförsäljarna och kunderna med marknadsmaterialet.

Lager
Frigör dyrbar plats på din arbetsplats. Vi erbjuder lagerhållning för dina trycksaker och ditt kontorsmaterial i en miljö där dina trycksaker trivs och får varsam hantering. Du kan koppla på våra distributionstjänster så ser vi dessutom till att trycksakerna hamnar på rätt adress.

Total
Ta kontrollen genom att lämna över den. Med tjänsten Total går vi gemensamt igenom dina behov. Därefter kommer vi med förslag på hur du får maximal nytta av vår teknik och våra möjligheter. Det här är ett effektivt sätt att med vår hjälp frigöra både tid och yta på din arbetsplats. Ett modernt sätt att använda den senaste tekniken utan att behöva äga den själv.